ua
Особистий кабінет
Лікар мамолог, онколог, хіміотерапевт Любота Ірина Ігорівна
ua
Лікар мамолог, онколог, хіміотерапевт Любота Ірина Ігорівна
Лікар мамолог, онколог, хіміотерапевт Любота Ірина Ігорівна

Любота Ірина Ігорівна

Лікар мамолог, онколог, хіміотерапевт
Досвід роботи - 14 років
Записатися на прийом Залишити відгук

Освіта

2009 - 2011 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Інтернатура за спеціальністю «Клінічна онкологія».

2003 - 2009 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

 

Звання та кваліфікація

За спеціальністю «Онкологія» – перша.

 

Професійний досвід

2009 - 2023 рр. – Київський міський клінічний онкологічний центр, лікар-онколог (хіміотерапевт).

2011 - 2020 рр. – Поліклініка № 3 Подільського району м. Києва, лікар-онколог (консультативний прийом).

2020 - 2023 рр. – КНП «КДЦ» Подільського району м. Києва, лікар-онколог.

2021 - 2022 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, асистент кафедри онкології. Проведення практичних занять з онкології для студентів 4, 5, 6 курсу.

 

Стажування, конференції, семінари

2023 р. – Дистанційний курс: «Діагностика та профілактика ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів в умовах війни та надзвичайних ситуацій».

2023 р. – Дистанційний курс: «Антимікробна резистентність».

2021 р. – Фахова школа «UkraineOncoGlobal-2021. Session 11».

2021 р. – Дистанційний курс: «Надання послуг з репродуктивного здоров’я у випадку гендерного насильства».

2021 р. – Фахова школа «UkraineOncoGlobal-2021. Session 10».

2020 р. – Дистанційний курс: «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету».

2020 р. – Навчання за онлайн-програмою: «Клінічне кодування хвороб та інтервенцій в українській системі ДСГ».

2011 р. – Конференція на тему: «Актуальні питання реконструктивно-відновлюваної хірургії молочної залози».

 

Професійні досягнення

Отримувала грант Європейської школи онкології (ESO) як доповідач на 3-й (2015 р.) конференції присвяченій сучасним методам лікування та реабілітації хворих на первинно-метастатичний рак молочної залози «Advanced Breast Cancer International Consensus Conference» (Лісабон, Португалія).

Особисто, а також у співавторстві є автором понад 90 друкованих праць у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових журналах (в т.ч. 8 статей в журналах, які індексуються в наукометричній базі SCOPUS) присвячені різним аспектам діагностики та лікування раку молочної залози. Є співавтором 3 посібників та 1 Патенту на корисну модель.

15 стендових доповідей, які отримували відзнаки на вітчизняних та міжнародних наукових форумах.

Спосіб радикальної мастектомії у хворих на рак молочної залози з надмірною масою тіла.– Патент на корисну модель № 51084, 26.06. 2010.

 

Професійні навики

Лікар проводить:

 

Список публікацій

Любота И.И., Любота Р.В. Роль паллиативной операции в комплексном лечении первично-метастатического рака молочной железы // 64 Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», матеріали конгресу.– Київ.– 2010,– с. 291-292.

И.И. Любота, Р.В. Любота, И.Б. Щепотин, А.С. Зотов, Н.Ф. Аникусько. Результаты применения предоперационной лучевой терапии у больных с первично-операбельным раком молочной железы // Рускоязычное издание журнала «Malignant tumours», Материалы XVII Российского Онкологического Конгресса, 12-14 ноября.– Москва, РФ.– 2013.– № 2.– с. 166-167.

I. Lyubota, R. Liubota, M. Anikusko. Role of breast surgery on survival of patients with primary advanced breast cancer // The Breast, Abstract book of the Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference (ABC2) 07 – 09 Nov.– Lisbon, Portugal.– 2013. Vol. 22, Supl. 3.– S 34.

Любота Р.В., Любота И.И. Клинические и лабораторные показатели синдрома инсулинорезистентности как факторы прогноза течения рака молочной железы // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, матеріали конференції.– Київ.– 2009,– с. 131-132.

Любота Р.В., Любота И.И. Причины возникновения местных рецидивов рака молочной железы после органосохраняющих операций // ІІ(63) Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», матеріали конгресу.– Київ.– 2009,– с. 243-244.

Любота Р.В., Любота І.І. Особенности рецидивирования рака молочной железы (РМЖ) с разным гормональным статусом // Конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень», матеріали конференції.– Київ.– 2010.– с. 395.

Любота Р.В., Любота І.І. Рецидивы рака молочной железы после радикальных операций // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, матеріали конференції.– Київ.– 2010,– с. 189-190.

Любота Р.В., Любота И.И. Оценка эффективности неоадъювантной химиотерапии при местнораспространенном раке молочной железы // 64 Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», матеріали конгресу.– Київ.– 2010,– с. 292.

Любота Р.В., Любота І.І. Роль метаболического синдрома в прогнозировании течения рака молочной железы // Тези конференції молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень» // Клиническая онкология.- Т. 1, № 5,- 2012.– с. 176.

Любота Р.В., Любота І.І. Трижды негативный рак молочной железы: биологические особенности // ІІІ(65) Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 1,– 2011,– с. 313-314.

Любота Р.В., Любота И.И. Роль метаболического синдрома в прогнозировании течения рака молочной железы // Конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень», матеріали конференції.– Київ.– 2011.

R.V. Lyubota, I.I. Lyubota, A.S.Zotov, V.V.Zaychuk. Influence of molecular subtypes of breast cancer on the risk of locoregional recurrence // IMPAKT Breast Cancer Conference.- Annals of oncology 22 (Supplement 2): ii48-ii50, 2011.

Любота Р.В., Любота И.И. Влияние метаболического синдрома на прогноз течения рака молочной железы // Другий науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, матеріали семінару.- Київ.- 2011.- с. 76.

Любота Р.В., Любота И.И. Неоадъювантная гормональная терапия рака молочной железы // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, матеріали конференції.– Київ.– 2011,– с. 195.

Любота Р.В., Любота И.И. Особенности течения рака молочной железы в зависимости от молекулярного типа опухоли // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком.- Київ.- 2012.

Любота И.И., Любота Р.В. Доброкачественные заболевания молочных желез // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком.- Київ.- 2012.

Любота І.І., Любота Р.В. Особливості клінічного перебігу тричі негативного раку молочної залози // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 101-104.

Любота Р.В., Любота І.І. Клініко-морфологічні характеристики та прогноз перебігу різних молекулярних підтипів раку молочної залози // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 105-109.

Любота Р.В., Любота І.І. Доброкачественные заболевания молочных желез // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 155.

Любота Р.В., Любота І.І. Особенности течения рака молочной железы в зависимости от молекулярного типа опухоли  // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 156.

R.V. Lyubota, I.I. Lyubota, I.B. Shchepotin, A.S.Zotov. Association of surgery with improved survival in patients with metastases at diagnosis of breast cancer // 4th IMPAKT Breast Cancer Conference.- Brussels, Belgium,– 2012.

Любота Р.В., Любота И.И. Трижды негативный рак молочной железы у больных с избыточной массой тела или ожирением // Конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень».– Київ.– 2012.

Любота Р.В., Любота І.І., Щепотін І.Б., Чешук В.Є., Клюсов О.М., Анікусько М.Ф. Сравнительный анализ результатов лечения первично- метастатического рака молочной железы//Тези доповіді всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Современные аспекты диагностики и лечения рака молочной железы».- Черкаси.- 2012, С.35.

Любота Р.В., Любота І.І. Оценка эффективности предоперационной лучевой терапии у больных с 1, 2 стадией рака молочной железы // ІV(66) Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 3,– 2012,– с. 242-243.

Любота Р.В., Любота И.И. Влияние индекса массы тела на морфологические характеристики трижды негативного рака молочной железы // ІV Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком.- 7-8 лютого.- Київ, Україна.- 2013.

Любота Р.В., Любота І.І. Влияние индекса массы тела на морфологические характеристики трижды негативного рака молочной железы // ІV Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 1,– 2013,– с. 44.

Любота Р.В., Любота І.І., Марцинкевич Я.В. Лечение рака молочной железы ассоциированного с беременостью (обзор литературы) // ІV Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 1,– 2013,– с. 45.

До списку

Сертифікати лікаря

Відгуки

Прекрасний лікар, професіонал, на своєму місці і просто добра людина! 10 років тому я зіткнулася з бідою і Ірина Ігорівна мене вилікувала!
Сьогодні була вперше в Вашій клініці. Все дуже сподобалось, лікарі приємні та досвідчені.

Оксана

05.01.2024
Була на мамологічному огляді у Ірини Ігорівни - дуже задоволена. Ірина Ігорівна дуже уважний лікар, провела ретельний огляд, відповіла на всі питання, заспокоїла, тому що були певні страхи, дала рекомендації та призначила лікування стосовно скарг. Більшість з нас бояться відвідувати лікарів - це той випадок, коли такі страхи розвіюються) В клініці вцілому приємна атмосфера, привітний персонал і кваліфіковані лікарі.

Записатися


Реєстрація успішна!


З вами зв’яжеться спеціаліст контакт-центру для узгодження дати та часу прийому.
Заявки опрацьовуються в робочий час з 10:00 до 20:00 з понеділка по неділю.


Дякуємо, що обираєте «Лелеку»!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Зворотній дзвінок

ПІБ
Телефон