ua
Особистий кабінет
Лікар мамолог, хірург-онколог, кандидат медичних наук Любота Роман Вікторович
ua
Лікар мамолог, хірург-онколог, кандидат медичних наук Любота Роман Вікторович
Лікар мамолог, хірург-онколог, кандидат медичних наук Любота Роман Вікторович

Любота Роман Вікторович

Лікар мамолог, хірург-онколог, кандидат медичних наук
Досвід роботи - 14 років
Записатися на прийом Залишити відгук

Освіта:

2003 - 2009 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

2009 - 2011 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Інтернатура за спеціальністю «Клінічна онкологія».

2016 - 2017 рр. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Спеціалізація з онкохірургії.

2017 р. – Національний інститут раку, м. Київ. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (PhD) на тему: «Оптимізація системного протипухлинного лікування хворих на рак молочної залози з метаболічним синдромом».

 

Звання та кваліфікація

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (PhD)

Кваліфікаційна категорія: за спеціальністю «Онкологія» – перша, за спеціальністю «Онкохірургія» – без категорії

 

Професійний досвід

2009 - 2015 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, старший лаборант кафедри онкології.

2015 - 2023 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, асистент кафедри онкології.

2011 - 2014 рр. – Поліклініка № 2 Оболонського району м. Києва, лікар-онколог.

2014 - 2016 рр. – Поліклініка № 4 Подільського району м. Києва, лікар-онколог.

 

Стажування, конференції, семінари

2017 р. – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології», доповідь на тему «Значення локорегіонарного лікування первинно-метастатичного раку молочної залози», м. Яремче, Україна.

2020 р. – ТУ «Патологія молочної залози. Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози».

2020 р. – Дистанційний курс: «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету».

2020 р. – Навчання за онлайн-програмою: «Клінічне кодування хвороб та інтервенцій в українській системі ДСГ».

2021 р. – Фахова школа «UkraineOncoGlobal-2021. Session 11».

2021 р. – ТУ «Імунопрофілактика інфекційних хвороб».

2021 р. – Дистанційний курс: «Надання послуг з репродуктивного здоров’я у випадку гендерного насильства».

2021 р. – Фахова школа «UkraineOncoGlobal-2021. Session 10».

2023 р. – Дистанційний курс: «Діагностика та профілактика ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів в умовах війни та надзвичайних ситуацій».

2023 р. – Дистанційний курс: «Антимікробна резистентність».

 

Професійні досягнення

2018 р. – Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, фіналіст конкурсу «Краща кандидатська (PhD) дисертація».

Двічі отримував грант Європейського товариства медичної онкології (ESMO) як доповідач на 3-й (2011 р.) та 4-й (2012 р.) конференції присвяченій сучасним методам діагностики та лікування раку молочної залози «IMPAKT Breast Cancer Conference» (Брюссель, Бельгія), а також гранти Європейської школи онкології (ESO) як доповідач на 2-й (2013 р.) та 3-й (2015 р.) конференції присвяченій сучасним методам лікування та реабілітації хворих на первинно-метастатичний рак молочної залози «Advanced Breast Cancer International Consensus Conference» (Лісабон, Португалія).

Особисто, а також у співавторстві є автором понад 90 друкованих праць у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових журналах (в т.ч. 9 статей в журналах, які індексуються в наукометричній базі SCOPUS) присвячені різним аспектам діагностики та лікування раку молочної залози. Є співавтором 3 посібників та 1 Патенту на корисну модель.

24 стендові доповіді, які отримували відзнаки на вітчизняних та міжнародних наукових форумах.

Патент на корисну модель № 51084, 26.06. 2010. – Спосіб радикальної мастектомії у хворих на рак молочної залози з надмірною масою тіла.

 

 

Професійні навики

Лікар проводить:

 

Список публікацій

R.V. Lyubota, I.I. Lyubota, A.S.Zotov, V.V.Zaychuk. Influence of molecular subtypes of breast cancer on the risk of locoregional recurrence // IMPAKT Breast Cancer Conference.- Annals of oncology 22 (Supplement 2): ii48-ii50, 2011.

Любота Р.В., Любота И.И. Клинические и лабораторные показатели синдрома инсулинорезистентности как факторы прогноза течения рака молочной железы // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, матеріали конференції.– Київ.– 2009,– с. 131-132.

Любота Р.В., Любота И.И. Причины возникновения местных рецидивов рака молочной железы после органосохраняющих операций // ІІ(63) Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», матеріали конгресу.– Київ.– 2009,– с. 243-244.

Любота Р.В., Любота І.І. Особенности рецидивирования рака молочной железы (РМЖ) с разным гормональным статусом // Конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень», матеріали конференції.– Київ.– 2010.– с. 395.

Любота Р.В., Любота І.І. Рецидивы рака молочной железы после радикальных операций // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, матеріали конференції.– Київ.– 2010,– с. 189-190.

Любота Р.В., Любота И.И. Оценка эффективности неоадъювантной химиотерапии при местнораспространенном раке молочной железы // 64 Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», матеріали конгресу.– Київ.– 2010,– с. 292.

Любота И.И., Любота Р.В. Роль паллиативной операции в комплексном лечении первично-метастатического рака молочной железы // 64 Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», матеріали конгресу.– Київ.– 2010,– с. 291-292.

Любота Р.В., Любота И.И. Влияние метаболического синдрома на прогноз течения рака молочной железы // Другий науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, матеріали семінару.- Київ.- 2011.- с. 76.

Любота Р.В., Любота И.И. Неоадъювантная гормональная терапия рака молочной железы // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, матеріали конференції.– Київ.– 2011,– с. 195.

Любота Р.В., Любота І.І. Трижды негативный рак молочной железы: биологические особенности // ІІІ(65) Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 1,– 2011,– с. 313-314.

Любота Р.В., Любота И.И. Роль метаболического синдрома в прогнозировании течения рака молочной железы // Конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень», матеріали конференції.– Київ.– 2011.

Любота Р.В., Любота І.І. Роль метаболического синдрома в прогнозировании течения рака молочной железы // Тези конференції молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень» // Клиническая онкология.- Т. 1, № 5,- 2012.– с. 176.

Любота Р.В., Любота И.И. Особенности течения рака молочной железы в зависимости от молекулярного типа опухоли // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком.- Київ.- 2012.

Любота И.И., Любота Р.В. Доброкачественные заболевания молочных желез // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком.- Київ.- 2012.

Любота І.І., Любота Р.В. Особливості клінічного перебігу тричі негативного раку молочної залози // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 101-104.

Любота Р.В., Любота І.І. Клініко-морфологічні характеристики та прогноз перебігу різних молекулярних підтипів раку молочної залози // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 105-109.

Любота Р.В., Любота І.І. Доброкачественные заболевания молочных желез // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 155.

Любота Р.В., Любота І.І. Особенности течения рака молочной железы в зависимости от молекулярного типа опухоли // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 2,– 2011,– с. 156.

R.V. Lyubota, I.I. Lyubota, I.B. Shchepotin, A.S.Zotov. Association of surgery with improved survival in patients with metastases at diagnosis of breast cancer // 4th IMPAKT Breast Cancer Conference.- Brussels, Belgium,– 2012.

Любота Р.В., Любота И.И. Трижды негативный рак молочной железы у больных с избыточной массой тела или ожирением // Конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень».– Київ.– 2012.

Любота Р.В., Любота І.І., Щепотін І.Б., Чешук В.Є., Клюсов О.М., Анікусько М.Ф. Сравнительный анализ результатов лечения первично- метастатического рака молочной железы//Тези доповіді всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Современные аспекты диагностики и лечения рака молочной железы».- Черкаси.- 2012, С.35.

Любота Р.В., Любота І.І. Оценка эффективности предоперационной лучевой терапии у больных с 1, 2 стадией рака молочной железы // ІV(66) Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 3,– 2012,– с. 242-243.

Любота Р.В., Любота И.И. Влияние индекса массы тела на морфологические характеристики трижды негативного рака молочной железы // ІV Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком.- 7-8 лютого.- Київ, Україна.- 2013.

Любота Р.В., Любота І.І. Влияние индекса массы тела на морфологические характеристики трижды негативного рака молочной железы // ІV Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 1,– 2013,– с. 44.

Любота Р.В., Любота І.І., Марцинкевич Я.В. Лечение рака молочной железы ассоциированного с беременостью (обзор литературы) // ІV Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком, тези конгресу // Український науково-медичний молодіжний журнал.– № 1,– 2013,– с. 45.

R. Liubota, I. Liubota, O. Zotov, I. Shchepotin, M. Anikusko. Clinical and morphological characteristics of triple-negative breast cancer in patients with different BMI // European Journal of Cancer, Abstract book of the European Cancer Congress 27 sep. – 01 oct.– Amsterdam, Netherlands.– 2013. Vol. 49, Supl. 2.– S 424.

I. Lyubota, R. Liubota, M. Anikusko. Role of breast surgery on survival of patients with primary advanced breast cancer // The Breast, Abstract book of the Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference (ABC2) 07 – 09 Nov.– Lisbon, Portugal.– 2013. Vol. 22, Supl. 3.– S 34.

Любота Р.В. Применение метформина в лечении рака молочной железы у больных с метаболическим синдромом // Опухоли женской репродуктивной системы.- Т. 4, № 11,- 2015- с. 18-24.

Roman Liubota, Roman Vereshchako, Mykola Anikusko and Iryna Liubota (June 20th 2018). Management of Brain Metastases from Solid Tumors, Cancer Management and Therapy Amal Hamza and Neveen Salem, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.75447.

До списку

Сертифікати лікаря

Відгуки

Велика подяка, Любота Роману Викторовичу, за високий рівень проффесіоналізму, лікар з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ!
Висококваліфікований лікар, велика вдячність!
Чудовий лікар, справжній професіонал. Приємний та ввічливий. Наступного разу хотіла б саме до нього на прийом)

Записатися


Реєстрація успішна!


З вами зв’яжеться спеціаліст контакт-центру для узгодження дати та часу прийому.
Заявки опрацьовуються в робочий час з 10:00 до 20:00 з понеділка по неділю.


Дякуємо, що обираєте «Лелеку»!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Зворотній дзвінок

ПІБ
Телефон